Jak otrzymać dotację na start pierwszego biznesu [Przemysław Gerschmann, Equity Magazine]

wtorek, 18 styczeń 11, 00:00

Pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się po nie schylić. Jeśli zakładasz swój pierwszy biznes to jest ono aktualne dzięki dotacjom unijnym. Z artykułu dowiesz się jak je uzyskać.

Autor artykułu: Przemysław Gerschmann, EquityMagazine.pl
Więcej praktycznych artykułów na temat biznesu, finansów i inwestycji znajdziesz w Equity Magazine,
tworzonym przez najpoczytniejszych blogerów polskiej sfery finansowej. www.EquityMagazine.pl

Stare powiedzenie mówi, że pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się po nie schylić. Jeśli zakładasz swój pierwszy biznes to jest ono jak najbardziej aktualne dzięki dotacjom unijnym. Z poniższego artykułu dowiesz się jak zdobyć pieniądze na start własnej firmy.

Krok pierwszy

Na początku należy rozróżnić o których dotacjach będzie mowa. Unijna pomoc jest szeroko reklamowana, m.in.  przez sympatyczny duet Marcina Prokopa i Doroty Wellman, znany z telewizji śniadaniowej.  Ten artykuł szczegółowo opisuje  wyłącznie dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Należy pamiętać, że podobnie jak Urzędy Skarbowe mają różne interpretacje, tak samo Urzędy Pracy różnie podchodzą do dotacji, dlatego warto dopytać się wszystkiego we właściwym dla naszego zameldowania urzędzie.

Jednorazowo, bezzwrotnie i do 19 200 zł

Tyle wynosi obecnie maksymalna wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jaką może przyznać Powiatowy Urząd Pracy. Jest to kwota zmienna, liczona jako sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z planem cięć budżetowych na rok 2011 wysokość dotacji ma być zmniejszona do trzykrotności – część urzędów wprowadza tą zmianę od pierwszego stycznia, a część dopiero w drugim kwartale. Dlatego zawsze należy dowiedzieć się, jaka jest aktualna maksymalna kwota dotacji, dzwoniąc do naszego lokalnego Urzędu Pracy.

Pieniądze te możemy otrzymać tylko raz i są one bezzwrotne po dopełnieniu wszystkich formalności i upływie jednego roku prowadzenia działalności. Wniosek musimy złożyć PRZED otwarciem działalności gospodarczej - jeżeli uruchomimy swoją firmę choćby dzień wcześniej nie mamy szans na otrzymanie wspomnianych pieniędzy.

Dla bezrobotnych, ale znających się na fachu

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy  jest przyznawana wyłącznie osobom bezrobotnym. Oznacza to, że bez względu na to, czy jesteś absolwentem, studentem czy też wczoraj zwolniłeś się z pracy musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny. W niektórych urzędach komisja przyznająca dotację faworyzuje osoby dłużej figurujące, jako bezrobotne (progi to 6 i 12 miesięcy), dlatego radzę nie zwlekać z rejestracją – nic ona nie kosztuje, a może bardzo pomóc.

Z drugiej jednak strony do wniosku będziesz musiał załączyć dowód na to, że znasz się na działalności, jaką chcesz prowadzić. Mogą to być dyplomy ukończonych kursów, uczelni  jak i świadectwa pracy. Jeśli ktoś chce otworzyć warsztat mechaniczny na pewno będzie poproszony o udokumentowanie swoich umiejętności, na podstawie których twierdzi, że jest w stanie prowadzić taki interes.

Kto dotacji nie otrzyma

Regulamin wyraźnie określa, w jakich warunkach dotacji na pewno nie otrzymamy.  Na pewno będzie tak w przypadku gdy:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówimy bez uzasadnienia przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu lub wykonywania prac interwencyjnych,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadziliśmy własną firmę,
 • osoba bezrobotna była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • ubiegający się o dotację jest studentem studiów dziennych (studenci zaoczni dostają dotacje).
Powyższe  kryteria  wykluczają nas już na samym początku, należy pamiętać, że droga do otrzymania pieniędzy jest jeszcze daleka.

Regulamin, wniosek i niebieski długopis

Wniosek i regulamin  jest dostępny w każdym powiatowym Urzędzie Pracy, a w co nowocześniejszych zamieszczony na stronie internetowej.  Pamiętaj aby zapoznać się z dokumentami z urzędu, w którym będziesz starał się o dotację – różnią się one między sobą istotnymi szczegółami!  Aby nasz wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawność i czytelność oraz, jak przy większości unijnych druków, należy pisać niebieskim kolorem (większość urzędów tego wymaga, choć niekoniecznie informuje przed złożeniem wniosku). Podobnie wszystkie kalkulacje muszą być wolne od błędów  - błahe z pozoru błędy sprawiają, że połowa wniosków odpada nim trafi do komisji, właśnie z powodu błędów formalnych.

Lista zakupów

Pierwszą ważną sekcją we wniosku jest tabela z przedmiotami, które chcemy zakupić z dotacji. Z góry musimy określić, co to konkretnie będzie oraz ile będzie kosztować. Następnie komisja zadecyduje, czy faktycznie dany przedmiot będzie nam potrzebny i, czy podana cena jest adekwatna do rynkowej.

Urząd Pracy wymienia w  regulaminie na co pieniądze nie mogą być przeznaczone, czyli na:
 • działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego,
 • działalność handlowo-usługową polegająca na akwizycji,
 • wniesienie udziału w spółce,
 • opłaty eksploatacyjne, administracyjne i skarbowe,
 • nabywanie akcji i obligacji oraz depozytów bankowych,
 • pokrycie składek ZUS,
 • nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w zakresie drogowego transportu towarowego
 • zakup samochodu osobowego,
 • koszty remontu, adaptacji i przebudowy obiektu,
 • zakup sprzętu/rzeczy od małżonka, krewnych i powinowatych.
Pieniądze możemy wydać przede wszystkim na środki trwałe i wartości niematerialne oraz prawne, czyli  dla przykładu: laptop, biurko, reklama, strona internetowa, logo, aparat fotograficzny itp. W ostateczności to do komisji należy ocenienie, czy na dany przedmiot przyznają  pieniądze. Dla przykładu, rzadko kiedy ktoś otrzymuje fundusz na zakup telefonu komórkowego lub ubrań, podobnie bywa w przypadku zakupu samochodu firmowego.
Wybór na co chcemy wydać pieniądze z dotacji jest bardzo ważny – trudno go potem zmienić, a urzędnicy odrzucając pozycję we wniosku obniżają naszą maksymalną kwotę dotacji.

Zabezpieczenia zwrotu środków

Choć pieniądze są bezzwrotne, Urząd Pracy zabezpiecza się przed ich defraudacją przez beneficjenta, wymagając zabezpieczenia pełnej kwoty. Dodatkowo są od niej płatne odsetki ustawowe, które na chwilę obecną wynoszą 13%.
Najczęstsze formy zabezpieczenia zwrotu środków to:
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • poręczenie,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Urząd pracy może wypowiedzieć umowę w następujących przypadkach:
 • otrzymane środki wykorzystamy niezgodnie z przeznaczeniem,
 • nie rozliczymy się z kwoty udzielonych środków we wskazanym terminie,
 • będziemy prowadzili działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; lub zawiesimy ją,
 • podejmiemy zatrudnienie oraz założymy bądź wejdziemy do spółki prawa cywilnego lub prawa handlowego,
 • sprzedamy lub utracimy rzeczy / sprzęty zakupione w ramach przyznanych środków,
 • złożymy niezgodne z prawdą oświadczenia zawarte we wniosku.

W oczekiwaniu na komisję

Po złożeniu wniosku i zaakceptowaniu go pod względem formalnym czekamy na komisję. Warto się do niej przygotować, gdyż zadane nam będzie wiele pytań i od naszych odpowiedzi oraz postawy będzie zależało, czy pieniądze będą nam przyznane, czy nie.

Należy pamiętać o obowiązujących nas terminach – jeśli otrzymamy dotacje mamy 14 dni na wydanie pieniędzy i rozliczenie się z urzędem. Jego podstawą jest okazanie rachunków i faktur oraz wyciągów z konta w przypadku przelewów.

Dyskusyjną kwestią jest dokładne rozliczanie się – przykładowo wnioskowaliśmy o laptop za 4000zł a udało nam się go kupić za 3900zł – co więc mamy zrobić z kwotą 100zł? Bardzo ważne jest, by wcześniej zapytać  o to w Urzędzie – niektóre pozwolą nam wydać pozostałe pieniądze na inne cele (poprzez napisanie aneksu do umowy) inne natomiast każą zwrócić 100zł i to powiększone o 13% odsetek ustawowych!

Czy warto starać się o dotację z Urzędu Pracy?

Przede wszystkim musimy zrobić na własne potrzeby biznesplan, by określić jakie fundusze będą nam potrzebne. Zamiast dotacji z Urzędu Pracy możemy ubiegać się o pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – tutaj na start otrzymać można około 40 tysięcy złotych, ale procedura przyznawania dotacji jest dłuższa i bardziej skomplikowana. Dużym utrudnieniem, zwłaszcza dla absolwentów, może być fakt, że przez rok nie możemy podjąć zatrudnienia, co w przypadku gdy interes nie rozwija się po naszej myśli, a na dodatek otrzymamy ciekawą ofertę pracy, może być bardzo dokuczliwe.

Niemniej jednak dotacja z Urzędu Pracy daje wyjątkową możliwością rozpoczęcia  biznesu i to bez wkładu własnego. Dawniej nie było mowy o otrzymaniu takich pieniędzy – warto podkreślić, iż są plany  zamienienia bezzwrotnych dotacji na preferencyjne pożyczki, więc nie należy odkładać decyzji w nieskończoność!

Jesteś zdecydowany prowadzić własną firmę, masz biznesplan, z którego wynika, że będzie on dochodowy – działaj!

Na koniec instrukcja otrzymania dotacji w formie szybkiego startu:
 • Zarejestruj się jako bezrobotny
 • Dowiedz się w Urzędzie Pracy ile maksymalnie pieniędzy możesz dostać
 • Spytaj kiedy jest najbliższa komisja orzekająca o przyznaniu dotacji i kiedy będzie następna
 • Zapoznaj się z regulaminem oraz wnioskiem
 • Starannie wypełnij wniosek, jeśli masz wątpliwości jak go wypełnić spytaj przed jego złożeniem
 • Zaplanuj swoje wydatki – musisz podać ich kwotę oraz szacowaną datę zakupu
 • Napisz mini biznesplan, uwzględniający przede wszystkim przewidywane wydatki i przychody
 • Złóż dotacje w Urzędzie Pracy, jeszcze raz upewniając się, że wszystko ze strony formalnej jest dopracowane
 • Przygotuj się do rozmowy z komisją, na którą będziesz zaproszony jeśli wniosek przejdzie etap formalny
 • Czekaj na decyzję komisji - jeśli nie otrzymałeś pełnej sumy warto się odwołać, a jeżeli Twój wniosek odrzucono – spróbuj ponownie!
Powodzenia!

Przemysław Gerschmann, EquityMagazine.pl
Więcej praktycznych artykułów na temat biznesu, finansów i inwestycji znajdziesz w Equity Magazine,
tworzonym przez najpoczytniejszych blogerów polskiej sfery finansowej.
www.EquityMagazine.pl
Komentarze
Newsletter

Newsletter CzasNaE-Biznes

Cotygodniowa dawka darmowych artykułów od Piotra Majewskiego - ojca chrzestnego polskiego małego e-biznesu...

Dołącz do 97 859 czytelników