Płatność w internecie - problemy i rozwiązania

poniedziałek, 13 listopad 06, 22:00

Podczas tej audycji Radio CNEB omówiłem na przykładzie własnych e-biznesów problemy związane z przyjmowaniem płatności w Internecie.

Podczas tej audycji Radio CNEB http://radio.cneb.pl omówiłem na przykładzie własnych e-biznesów problemy związane z przyjmowaniem płatności w Internecie.

Pokazałem też wdrożone przeze mnie rozwiązania i omówiłem inne możliwe do zastosowania - w tym platnosci.pl.

Slajdy i nagranie

Strąd pobierzesz slajdynagranie
Komentarze