Wskaźnik Open Rate, a skuteczny mailing reklamowy

czwartek, 29 listopad 07, 12:21

Open Rate to po polsku wskaźnik otwarć. Wskaźnika Open Rate wielu marketerów i e-biznesmenów używa do oceny skuteczności własnych e-maili. I robią błąd, chociaż nie zawsze...

Open Rate to po polsku wskaźnik otwarć. Teoretycznie wskaźnik ten powinien informować Cię o tym, ilu odbiorców danego e-maila go otworzyło. Dlatego wskaźnika Open Rate wielu marketerów i e-biznesmenów używa do oceny skuteczności własnych e-maili. I robią błąd, chociaż nie zawsze...

Jak oblicza się Open Rate?

Aby zmierzyć Open Rate należy w treści HTMLowej umieścić odwołanie do pliku graficznego za pomocą linku, który śledzi liczbę jego wywołań. Przykład:
<img src="LINK_SLEDZACY_LICZBE_WYWYLAN" width=1 height=1 style="visible:hidden">
  Jest to jedyna metoda badania Open Rate dzisiaj. Niestety związane są z nią 2 bardzo poważne wady:
  1. Jeśli nasz e-mail zawiera wyłącznie treść tekstową, bez treści HTML, zmierzenie Open Rate jest niemożliwe.
  2. Jeśli odbiorca e-maila przeczyta go w wersji tekstowej - część programów pocztowych nie obsługuje HTML, niektórzy też wybierają format tekstowy jako domyślny - nie uda się zmierzyć Open Rate.
  3. Zdecydowana większość nowoczesnych programów pocztowych i tzw. WebMaili domyślnie blokuje wyświetlanie grafiki z zewnętrznego serwera - tj. grafiki nieumieszczonej jako załączniki danego e-maila. Oznacza to, że nawet jeśli wyślesz e-mail w HTML, to i tak program pocztowy lub WebMail większości albo przynajmniej wielu odbiorców zablokuje wyświetlenie grafiki służącej do zliczania Open Rate.
W praktyce więc wskaźnik Open Rate pokazuje bardzo zaniżoną wartość w stosunku do faktycznej liczby osób, które otworzyły e-mail. Jeśli śledzisz również kliknięcia w linki w e-mailu, możliwa jest sytuacja, w której zarejestrujesz więcej kliknięć na jeden z linków niż otwarć e-maila. Teoretycznie jest to niemożliwe, w praktyce zdarza się.

Przydatność Open Rate

Wskaźnika Open Rate NIE należy:
  1. rozpatrywać w kategoriach bezwzględnych. Nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jaka wartość Open Rate jest prawidłowa,
  2. porównywać ze wskaźnikami Open Rate na innych listach adresowych.
Wskaźnik Open Rate przydatny jest:
  1. do porównywania skuteczności TEMATÓW e-maili wysłanych do tej samej i tak samo licznej grupy docelowej w krótkich odstępach czasu,
  2. do oceny trendów na przestrzeni dłuższego czasu w ramach 1 listy adresowej ze świadomością dużego błędu statystycznego,
  3. jako jeden ze wskaźników znacznego spadku zainteresowania naszymi e-mailami w przypadku spadku wskaźnika do naprawdę niskiego poziomu w stosunku do wcześniej obserwowanego.
Open Rate czasami jest wygodniejszym wskaźnikiem do porównywania zainteresowania czytelników naszymi e-mailami. Jest tak dlatego, że wysokość Open Rate zależy tylko od tematy wiadomości i zainteresowania naszymi e-mailami, a na wysokość CTR wpływ dodatkowo ma treść i wygląd treści e-maila. Podsumowując. Nie jest to ważny wskaźnik, ale może być pomocny.

Automatyczne śledzenie wskaźnika Open Rate

impleBOT.pl automatycznie śledzi wskaźnik Open Rate we wszystkich e-mailach ze zdefiniowaną treścią HTML. Ponieważ impleBOT.pl dokładnie wie, który subskrybent otworzył e-mail, zlicza każde otwarcie tylko 1 raz - to duża przewaga nad systemami śledzenia linków niezintegrowanymi z systemem e-mailowym. Wskaźnik Open Rate znajdziesz na liście mailingów, jeśli system zliczył przynajmniej 1 otwarcie oraz na liście wiadomości autorespondera.
Komentarze
Newsletter

Newsletter CzasNaE-Biznes

Cotygodniowa dawka darmowych artykułów od Piotra Majewskiego - ojca chrzestnego polskiego małego e-biznesu...

Dołącz do 97 966 czytelników